7 Jan 2017

Фарзи айн, китоб бо забони тоҷикӣ

Скачать карда гирифтани китоби Фарзи ъайн ба забони точики бепул ва дастрас асть. Скачать farzi_ayni_tojiki Facebook Twitter Google+
18 Jul 2016

СИФАТҲОИ ХУДО

Худо 2-намуди сифат дорад ки иборат аз сифати “Зотӣ” ва сифати “Субутӣ” мебошад. Сифатҳои Зотӣ (онҳо танҳо ба Ў мансуб аст): Oнҳо 6 тоанд. ал-Вуҷуд: Маънои мавҷуд буданро дорад. Худои Таъоло ҳамеша мавҷуд аст ва иродати Ў
18 Jul 2016

ИМОН БА ХУДО

ҲИКОЯ – Худо Моро мебинад. Солеҳ аз бобояш пурсид: – Бобо, чаро мо Худоро намебинем? Бобо ба вай ҷавоб дод: – Зеро чашмон ончунон сохта шудаанд, ки мо наметаво-нем Худоро бибинем. – Чаро ин тавр аст, бобо?
17 Jul 2016

КАЛИМАИ ШАҲОДАТ

«Ашҳаду ан ло илоҳа илло-л-Лоҳу ва ашҳаду анна Му-ҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ». Маънояш: «Ман шаҳодат медиҳам, ки ҳеҷ маъбуде ба ҷуз Худо нест ва шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, банда ва пайғамбари Ўст». Ашҳаду
17 Jul 2016

Намози мусофир:

Ҳар ки нияти сафаре намуд, ки дарозии он бештар аз 90 километр (ё роҳи пиёдагардии он дарозиаш бештар аз 18 соат ё бештар аз 3 рўз пиёда гардад) бошад ва аз ҳудуди ҷои истиқоматаш берун равад, ўро
17 Jul 2016

Намозро тока ё бо чамоат хондан?

Фазилати намози ҷамоат: Намозе, ки дастҷамъона (бо ҷамоат) гузорида мешавад, аз намозе, ки танҳо гузорида ме-шавад, 25 маротиба пурарзиштар аст ва тибқи ҳадиси дигар – 27 бор. Аз ин рў, агар ду мусулмон ва зиёда аз ин миқдор
17 Jul 2016

САҶДАИ САҲВ

Саҷдаи саҳв – ин таъзими заминӣ барои ба ислоҳ овардани он хатоҳои ҷузъие аст, ки дар вақти намоз гузоридан бо сабаби беаҳамиятӣ, фаромўшӣ ё танбалӣ ба он роҳ дода шудааст.  Саҷдаи саҳв дар се ҳолат анҷом дода
17 Jul 2016

АМАЛҲОЕ, КИ НАМОЗРО ФОСИД МЕКУНАНД

Барои кори дунё бо садо гиря кардан; оҳу нола каши-дан (аламу ҳасрат кардан) аз дардҳои бадан ва хастагӣ. Қасдан сулфа кардан. Чизеро пуф кардан. Бо мақсади ба касе ҷавоб гардонидан оят хондан. Анҷом ёфтани мўҳлати тозагии пойафзоре,
17 Jul 2016

НАМОЗИ ВИТР

Намози витр 3 ракъат аст.  Намози витри воҷиб: Дар ибтидо монанди ҳамон тарти-бе, ки дар намози саҳарӣ аст, 2 ракъат гузорида мешавад. Сипас «ат-Таҳиййот» хонда мешавад. Пас аз он «Аллоҳу Акбар» гуфта, ба ракъати сеюм бархезад. Дар
17 Jul 2016

Намози хуфтан, вакт, ракат ва хондани вай

ТАРТИБИ ГУЗОРИДАНИ НАМОЗИ ШАБОНА Намози шабона (Хуфтан, Ишо) 9 ракъат аст: 4 ракъат фарз, 2 ракъат суннат ва 3 ракъат витри воҷиб. Фарзи намози шабона: 4 ракъат аст. Бо ният «Ният кар-дам бигузорам 4 ракъат фарзи намози