Ривоят Archive

16 Feb 2017

Миннатдорӣ баён намудан

Паёмбарамон (с) гоҳо ба саҳобагонаш ҲИК0ЯТҲ0И миллатҳои гузаштаро нақл менамуд. Яке аз он ҳикояҳо ин аст: Дар замоне се яҳудӣ мезистанд, яке пес, ки ба бемории пуст мубтало буд, дигараш бемуй ва сеюмаш нобино. Худованди бузург хост
7 Feb 2017

Бо бештар намоз гузоштан ба ман кӯмак намо!

Яке аз саҳобагони Расулуллоҳ (с) Рабиа ибни Каъб, ки инчунин бо номи Абуфирас машҳур буд, ба Пайғамбари Худо (с) хидматҳои зиёде кардааст ва Пайғамбар (с) аз хидматҳои ӯ хеле розӣ буд, мегӯяд: «Рӯзе бегоҳӣ ман барои Пайғамбари
26 Jan 2017

МАРДЕ АЗ НАҶД

Боре Пайғамбари Худо (с) дар ҳалқаи ёронаш нишаста буд. Ногоҳ ба назди онҳо марде омад ва чеҳраи хастааш баёнгари он буд, ки аз ҷои дур омадааст. Марди аз музофоти Наҷд омада, ба Пайғамбари Аллоҳ наздик шуд ва
24 Jan 2017

РОҲ БА СУИ БИҲИШТ

Рӯзе яке аз саҳобагон, Муоз (р) аз ҷаноби Пайғамбар (с), пурсид: - Ё Расулаллоҳ! Ба ман бигӯ, ки кадом аъмол ба ман иҷозаи вуруд ба Биҳиштро медиҳанд ва аз Дӯзах дар амон мемонанд? Пайғамбар (с) ба мо